ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΗ Β΄και Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/3-8-2021) και συγκεκριμένα στην παρ. 3, άρθρο 53 ορίζεται ότι τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α' τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας. Επίσης, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν μέχρι την ηλικία αυτήν αξιολογηθεί από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους
  • Επίσης, με το υπ.αριθμ.114766/Δ3/21-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής διευκρινίζεται ότι τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών/τριών οι οποίοι/ες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης φοιτούν μέχρι και την Α΄ τάξη Λυκείου όλων των τύπων. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους.
  • Συνεπώς, το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. μπορεί να αξιολογήσει μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στη Β΄ και Γ΄Λυκείου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, αλλά δεν δύναται να προβεί σε έκδοση αξιολογικής έκθεσης για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και κατ' επέκταση δεν μπορεί να προτείνει διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης στις εξετάσεις (προφορικό τρόπο εξέτασης).

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα το Σχολικό Εκφοβισμό

Το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά, σχεδίασε και υλοποίησε μεικτή (εξ' αποστάσεως και δια ζώσης) κοινή επιμορφωτική δράση για τους/τις εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων των: 1ου Γυμνασίου Δραπετσώνας, 1ου Γυμνασίου Κερατσινίου, 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου και του 7ου ΓΕ.Λ. Πειραιά,συνολικής διάρκειας 4 ωρών. Η δράση πραγματοποιήθηκε προς όφελος των μελών σχολικών κοινοτήτων, ύστερα από σχετικά αιτήματά των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων, με επίκεντρο ζητήματα που απασχολούν το σχολικό περιβάλλον και σχετίζονται με περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.

Συντονίστρια των δράσεων ήταν η κοινωνική λειτουργός Μουλού Θεοδώρα.

Εισηγήτριες των δράσεων ήταν οι κοινωνικές λειτουργοί Μανιατάκου Μαριάννα, Μουλού Θεοδώρα και Χατζηδρόσου Δέσποινα, η ψυχολόγος Μπακούρου Ιωάννα και οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζησιμοπούλου Παναγιώτα (ΠΕ 03.50) και Μορφόγλου - Ξυλαρδιστού Καλλιόπη (ΠΕ 02.50).

Στη διαμόρφωση του επιμορφωτικού υλικού συμμετείχαν οι εισηγήτριες των δράσεων και η εκπαιδευτικός Λαγοπάτη Ιωάννα (ΠΕ 02.50).

Το πρόγραμμα της συνολικής δράσης που υλοποιήθηκε:

  • 7ο ΓΕ.Λ. Πειραιά

Δευτέρα 9/5/2022, ώρες 12.00 - 14.00: Α΄ Μέρος - Διαδικτυακή συνάντηση

Τετάρτη 11/5/2022, ώρες 12.00 - 14.00: Β΄ Μέρος - Βιωματικό σε χώρο του σχολείου

  • 1ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας

Δευτέρα 9/5/2022, ώρες 12.00 - 14.00: Α΄ Μέρος - Διαδικτυακή συνάντηση

Τρίτη 10/5/2022,ώρες 12.00 - 14.00: Β΄ Μέρος - Βιωματικό σε χώρο του σχολείου

  • 3ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

Τετάρτη 11/5/2022, ώρες 12.00 - 14.00: Α΄ Μέρος - Διαδικτυακή συνάντηση

Παρασκευή13/5/2022, ώρες 12.00 - 14.00: Β΄ Μέρος- Βιωματικό σε χώρο του σχολείου

  • 1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

Δευτέρα 16/5/2022, ώρες 12.00 - 14.00: Α΄ Μέρος - Διαδικτυακή συνάντηση

Τρίτη 17/5/2022, ώρες 12.00 - 14.00: Β΄ Μέρος - Βιωματικό σε χώρο του σχολείου.

Οδηγός κακοποίησης/παραμέλησης ανηλίκων:ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1ο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, 2ο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά και ΚΕΔΑΣΥ Δυτικής Αττικής


        Το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά καλωσορίζει όλους τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

      Με αφορμή την ίδρυση του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά (πρώην Α΄ Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά) αισθανόμαστε την ανάγκη να καλωσορίσουμε όλους εσάς, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το νέο μας ξεκίνημα. Παράλληλα, σας ζητάμε να σταθείτε στο πλάι μας, ως αρωγοί, στην κοινή μας προσπάθεια για μια καλύτερη παιδεία, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες κάθε μαθητή και μαθήτριας, δημιουργώντας παράλληλα τις προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο στον χώρο της εκπαίδευσης.  Εμείς με τη σειρά μας, δεσμευόμαστε πως θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας!


Ο προϊστάμενος και το προσωπικό του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά

Νίκος Παπαδόπουλος


Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started