ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΤΟ 1ο ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.


ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!


ΕΠΙΣΗΣ,

 Σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους Γονείς και Κηδεμόνες προς το 1ο Κ.Ε.Δ..Α..Σ.Υ. Πειραιά από 1-09-2022 ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  • Η υπηρεσία μας θα δέχεται αιτήσεις μόνο δια ζώσης, στα γραφεία μας , κάθε Δευτέρα κατά τις ώρες 15:00-18:00 το απόγευμα , και κάθε Τετάρτη κατά τις ώρες 09:00-12:00 π.μ. 
  • Συγκέντρωση, από τους αιτούντες,των απαραίτητων δικαιολογητικών: (βλ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/ΘΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β/ΘΜΙΑ).
  • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του 1ου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά παίρνουν τα ως άνω δικαιολογητικά,μαζί με την αίτηση που συμπληρώνετε, θέτουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο γνωστοποιούν  στους αιτούντες.

Ο προϊστάμενος του 1ου Κ.Ε.Δ..Α.Σ.Υ. Πειραιά

Νικόλαος Παπαδόπουλος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/ΘΜΙΑΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β/ΘΜΙΑΣ