ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Π.Δ.Ε. Αττικής αριθ. πρωτ.: Φ.41/5565 με ημερομηνία 21-4-2020 και στο πλαίσιο λήψης εκτάκτων μέτρων για τη δημόσια υγεία από τη διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι την ανάκληση αυτών, σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους Γονείς και Κηδεμόνες προς το 1ο Κ.Ε.Δ..Α..Σ.Υ. Πειραιά ακολουθείται η εξής διαδικασία:

  • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/ΘΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β/ΘΜΙΑ).
  • Συμπλήρωση απαραίτητων στοιχείων στη σχετική αίτηση (word).
  • Δημιουργία ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσα από την πλατφόρμα https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses στην οποία συμπληρώνεται το εξής κείμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ο γονέας/κηδεμόνας του (Ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας) και ότι τα στοιχεία που υποβάλω είναι γνήσια και αληθή» (βλ. σελίδα 3, αρχείο pdf ΚΕΣΥ_signed-2).
  • Αποστολή σε αρχείο pdf: α) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, β)την αίτηση συμπληρωμένη και γ) την Υπεύθυνη Δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 1ου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά:   mail@1kesy-peiraia.att.sch.gr
  • Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του 1ου Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά εκτυπώνουν τα ως άνω δικαιολογητικά, θέτουν σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο γνωστοποιούν τηλεφωνικώς στους αιτούντες.

Ο προϊστάμενος του 1ου Κ.Ε.Δ..Α.Σ.Υ. Πειραιά 

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Create your website for free!